Մետաղական սյուներ

Ցինկապատ երկաթե սյուները խաղողի այգիներ հիմնելու համար լավագույն ընտրությունն

են։
Արտադրվում են ըստ նախատեսվող այգիների պահանջներով ։

Showing all 3 results