ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ

Այգիների հիմնման համար պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը , որ գրեթե բոլոր նյութերը և աքսեսուարներ պետք է դիմակայեն արևի ճառագայթներին և կլիմայական տատանումներին:
Այդ իսկ պատճառով, համակարգի առանձնահատուկ բնութագրերը հստակորեն բացահայտելուց հետո անհրաժեշտ է ընտրել լավագույն նյութերը, որոնք երաշխավորում են դիմադրություն, դիմացկունություն և ամրություն:

Մենք առաջարկում ենք սերտիֆիկացված և որակյալ աքսեսուարներ, որոնք ինքնանպատակ են և նախատեսված են
նմանատիպ աշխատանքների համար