ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԱՅԳԻՆԵՐ

Պտղատու այգիների ժամանակակից համակարգերը պետք է նախագծվեն և կառուցվեն մեծ ճշգրտությամբ՝ օպտիմալ պտղաբուծություն ապահովելու համար: Այդ իսկ պատճառով, համակարգի առանձնահատուկ բնութագրերը հստակորեն բացահայտելուց հետո անհրաժեշտ է ընտրել լավագույն նյութերը, որոնք երաշխավորում են դիմադրություն, գործունակություն և ամրություն: