Խաղողի այգիներ

Ուղղահայաց կողային պաշտպանության համակարգը լիովին համատեղելի է շպալերային համակարգով կառուցված խաղողի այգիների հետ, որը լիովին ապահովվում է պաշտպանությունը կարկուտից , քամիներից, արևայրուքից, թռչուններից և այլ արտաքին վնասներից։ Ի սկզբանե մտածված որպես հակակարկտային համակարգ, բազմաթիվ վերանախագծումներից հետո ի հայտ եկավ այս համակարգի իրական ներուժը: Այսօր նման համակարգը ներկայացնում է իրական բազմաֆունկցիոնալ պաշտպանություն, և ապահովվում է բարձր արտադրողականություն ։


Վերջին մի քանի տարիների կլիմայի փոփոխությունները ավելի մեծ ռիսկեր են առաջացնում բոլոր գինեգործների համար, ովքեր առաջնահերթ են համարում այգիների պաշտպանությունը:

Մենք մասնագետների հետ համատեղ մշակել ենք ուղղահայաց / կողային ծածկող համակարգ , որի կիրառումը և ֆինանսական ներդրումը մատչելի է և անվերապահորեն կիրառելի է խաղողի շպալերային այգիների համար :

Ցանկացած խաղողի այգի հիմնելու համար , ի լրումն ագրոնոմիական ասպեկտների , անհրաժեշտ է մանրամասն և ճշգրիտ տնտեսական նկատառումներ կատարել :
Ձեռնարկատիրոջ որոշակի արդյունք ապահովելու համար անհրաժեշտ է մասնագիտական մոտեցում և տնտեսական վերլուծություն:
Յուրաքանչյուր այգի հիմնելու համար
անհրաժեշտ է  ուսումնասիրել երկրաչափական դիրքը , կլիմայական պայմանները և այլ հանգամանքներ, որը թույլ կտա նյութերի ճիշտ ընտրություն կատարելու համար:

Մենք կարող ենք տրամադրել ամբողջական համակարգեր , պարագաներ և խորհրդատվություն, որակյալ այգիներ ստանալու համար :